لینک های دسترسی

موجودیت دولت پاکستان "در حال خطر" میباشد


جویل برنکلی در روزنامۀ سنفرانسسکو کرونیکل نوشته است همه میدانند که حکومت رئیس جمهور براک اوباما تعداد زیاد مشکلات داخلی و خارجی را از حکومت قبلی جورج بش به ارث برده است. ولی در سیاست خارجی بزرگترین چالش برای رئیس جمهور اوباما به عقیدۀ نویسنده مشکل پاکستان میباشد.

نویسنده پرسیده است که آیا امکان دارد تا پاکستان را که دارای سلاح ذروی میباشد تصور نماید که توسط آنعده اشخاصیکه ادارۀ افغانستان را زمانی به عهده داشتند که پناهگاه اسامه بن لادن و همراهان وی بود، اداره شود.

ولی اکنون جنرال دیوید پتریس قوماندان قوای نظامی ایالات متحده از آن منطقه به هشداریه های سریع و جدی اشاره میکند. او به مجلس سنائی ایالات متحده گفت طالبان و همراهان افراطی آنها اکنون قابلیت از بین بردن حکومت فعلی پاکستان را دارا میباشند. آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان که در مورد پیشنهاد امریکایی ها بخاطر نجات دادن پاکستان صحبت می نمود به خبرنگاران گفت این یک روند طولانی بوده و درین جریان او حمایت مردم پاکستان را از دست میدهد.

روزنامه می نویسد در ماه فبروری تندروان طالب در نزاع با اردوی پاکستان برنده شده با عقد یک موافقه توانستند برای خود در وادی سوات یک پناه گاه مصون ایجاد نمایند که در 100 کیلومتری اسلام آباد قرار دارد. در آن زمان آی ای رحمان رئیس کمیسون حقوق بشر پاکستان گفت هدف طالبان تحت کنترول در آوردن صوبۀ پنجاب است که 60 در صد نفوس پاکستان در آن زنده گی میکند. آن مرحله اکنون آغاز شده است. تندروان ادارۀ قریه ها را یکی بعد از دیگر تحت تصرف می آورند – آنها تخم نفرتی را زرع میکنند که باعث نابودی دولت خواهد گشت.

روز چهارشنبه تندروان طالب اداره منطقۀ بونیر را بدست آوردند که در 100 کیلومتری پایتخت کشور میباشد. هلری کلنتن وزیر خارجه ایالات متحده هشدار داد که او نمیتواند بر جدیت تهدیدی تاکید نماید که با در نظر داشت این پیشرفت های طالبان موجودیت دولت پاکستان بدان مواجه میباشد.

به گزارش سانفراسسکو انکوایرر قوای نظامی و پولیس پاکستان برای جلوگیری آنها عاجز به نظر میرسد. کارل لیفن، سناتور دموکرات ایالت میشیگن که رئیس کمیته خدمات نظامی در مجلس سناست طی روز های اخیر ادعا میکند که قوای نظامی پاکستان نمیخواهد درین جنگ سهم بیگیرد.

نویسنده ادامه داده است باوجود اینکه موجودیت پاکستان در خطر است، مامورین نظامی آن کشورروی این موضوع بحث میکنند که آیا برای جنگ علیه هند آماده شوند و یا هم این تهدید های داخلی را از بین ببرند. در عین زمان مامورین امریکایی هشدار میدهند که مامورین ادارۀ استخباراتی پاکستان در حقیقت تندروان را مساعدت میکنند – که این موضوع را همه از قبل میدانستند.

در عین زمان، بقول این روزنامه زرداری نماد اهمیت حکومت قوی خود را به نمایش میگزارد. ماه گذشته، یک ویدیو که توسط تیلیفون همراه ثبت شده بود یک طالب را نشان میداد که یک دختر 17 سال را که روی او به زمین افتاده بود شلاق میزد. جرم او رد عروسی به شخص دیگری بود. نشر این ویدیو در انترنت باعث خشم مردم در سراسر جهان و در داخل پاکستان گردید. و محکمه عالی پاکستان تحقیقات را آغاز نمود.

نویسنده میگوید این اقدام بنابر امضاء موافقه حکومت پاکستان با طالبان است که برای آنها اجازه داد شریعت را در سوات عملی سازند. یک سخنگوی طالبان میگوید اگر این موافقه صورت نمیگرفت، طالبان این دختر را نتنها شلاق میزدند، بلکه به قتل نیز میرسانیدند.

طی یک کنفرانس در ماه جاری در توکیو، تعدادی از کشور های جهان وعده نمودند پنج میلیارد دالر را برای پاکستان کمک نمایند. در عین زمان، یک رهبر افراطی در اسلام آباد به مردم اعلام نمود که میخواهد شریعت اسلامی را در سراسر کشور تطبیق نماید. نویسنده پرسیده است که در داخل پاکستان کدام این دو خبر تاثیر بیشتر گذاشته است.

نویسنده ابراز عقیده نمود که حکومت متشکل از چند تن در پاکستان اکنون درک میکند که بخاطر بقای خود نمیتواند بالای قوای نظامی اتکا نماید. جنرال های پاکستانی اکنون نمیتوانند اینگونه فکر کنند که تمام عساکر شان با آنهاست. در آیندۀ بسیارنزدیک، زمانیکه وضع بدتر شود، ما شاهد خواهیم بود که سیاستمداران ثروتمند و تجار پاکستان را ترک خواهند کرد. وزارت دفاع ایالات متحده شاید مجبور شود تا مصونیت سلاح های ذروی پاکستان را تامین نماید.

نویسندۀ این مقاله با این گفته نوشته اش را پایان می بخشد "برای این همه آماده شوید."

XS
SM
MD
LG