لینک های دسترسی

تعطیلی های ناشی از انفلونزای خوکی


در حالیکه حکومت فدرال در مکسیکو در مساعی ای برای مبارزه با انتشار انفلونزای خوکی فعالیت غیر اساسی را در آنکشور به حال تعلیق در آورده، فلیپ کالدیرون رئیس جمهور مکسیکو از مردم میخواهد تا در منازل شان باقی بمانند.

آقای کالدرون طی یک خطابۀ تلویزیونی در اواخر روز چهار شنبه گفت که خانه مصئونترین محل برای مکسیکویی ها در حال حاضر میباشد.

حکومت مکسیکو فعالیت های غیر اساسی را سر از روز جمعه برای پنج روز به تعلیق درمِیآورد. هوز کوردوڤا وزیر صحت عامه مکسیکو گفت سکتور های غذا، طب و ترانسپورت ازین هدایت متأثر نخواهد شد. وی همچنان گفت ۹۹ واقعۀ تثبیت شدۀ انفلونزای خوکی و هشت واقعۀ مرگ ومیر ناشی از آن در مکسیکو ثبت شده است.

سازمان صحی جهان سطح هشدار خود را برای انفلونزای خوکی به مرحلۀ ۵ آن بالا برده که نشان میدهد یک پاندیمی یا همه گیری جهانی میتواند بزودی متصور باشد. این هشدار یک قدم پاینتر از اعلان یک پاندیمی میباشد که در آن مرض در یک ساحه جغرافیایی گسترده بوقوع میرسد و یک تعداد استثنایی بالای مردم را متأثر میسازد.

اتحادیۀ اروپا امروز پنجشنبه مذاکرات اضطراری را در لوکزامبورک دایر خواهد کرد تا روی این بحران بحث نماید.

باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده میگوید وقوع انفلونزای خوکی سببی برای نگرانی عمیق بوده اما جایی برای اضطراب و وحشت نیست.

XS
SM
MD
LG