لینک های دسترسی

اظهارات حکومت امریکا در مورد تهدید القاعده


ایالات متحده میگوید القاعده بعضی از توانمندی های عملیاتی قبل از یازدهم سپتمبر را دوباره تائسیس نموده و بزرگترین تهدید دهشت افگنی علیه امریکا باقی مانده است.

به اساس گزارش سالانۀ دهشت افگنی در جهان، وزارت خارجۀ امریکا میگوید بعد از حملات یازدهم سپتمبر طی این سال ها، القاعده و متحدین آن از سرحد افغانستان بطرف مناطق دور دست در پاکستان نقل مکان نموده اند.

گزارش حاکیست القاعده و متحدین آن از مناطق دور دست پاکستان بحیث محل مصون برای بودوباش و تربیه دهشت افگنان استفاده نموده است. این گزارش میرساند از آن مناطق القاعده با طرفداران تماس برقرار نموده، حملات را طرح کرده و جنگجویان را به افغانستان نیز فرستاده است.

گزارش مشعر است که طالبان و سایر گروه های شورشی و مجرمین قسمت های افغانستان و پاکستان را اداره نموده و ثبات منطقه را مورد تهدید قرار داده است.

گزاش همچنان میگوید ایران "بزرگ ترین" تمویل کننده دهشت افگنی میباشد. گزارش میرساند در سال 2008 قوای قدس ایران برای گروه حزب الله سلاح، تعلیمات و منابع مالی فراهم نمود که حکومت لبنان را ضعیف ساخته و مبارزات ضد اسرائیل را نیز تقویت نمود.

XS
SM
MD
LG