لینک های دسترسی

اظهارات اردوی سری لانکا به رهبر شورشیان آن کشور


قوای نظامی سری لانکا میگوید عساکر، شورشیان ببرهای تامل را در یک گوشۀ آن جزیره که طول آن ۵ کیلومتر است قید نموده و برای حملات نهائی آمادگی میگیرند.

یک جنرال اردوی سری لانکا به صدای امریکا گفت که ڤیلوپیلای پرابهاکرن، مؤسس جنبش شورشیان هنوز در منطقۀ جنگ، که روزبروز کوچک شده میرود، قرار دارد و هشدار میدهد که یگانه راۀ بقای او تسلیمی است.

مهیندا راجاپاکسا، رئیس جمهور سری لانکا، طی اوراقی که بروز جمعه از هوا بمنطقه پرتاب شد، از اهالی تقاضا کرد تا منطقۀ جنگ را ترک کرده و بمحلات مصون بروند.

مقامات قوای نظامی میگویند میخواهند از تلفات اهالی در هدف قرار دادن تندروان، جلوگیری کنند. اما مقامات میگویند شورشیان ببرهای تامل با کشیدن یونیفورم و قرار گرفتن در بین اهالی ای که در منطقه گیر مانده اند، وضع را پیچیده تر ساخته اند.

در عین زمان، وزارت دفاع سری لانکا میگوید شورشیان ببرهای تامل بدون استیذان به صفحۀ انترنتی اردو داخل شده اند.

XS
SM
MD
LG