لینک های دسترسی

Breaking News

مکسیکو میگوید ویروس H1N1 رو به اضمحلال است.


وزیر صحیۀ مکسیکو میگوید شیوع مرض انفلونزای H1N1 به اوج خود رسیده و در حال نزول میباشد.

اگرچه وقایع جدید انفلونزا در سراسر جهان کشف میشود ولی هوزی انگل کاردوڤا، وزیر صحیۀ مکسیکو بروز یکشنبه گفت وقایع شدید این مرض در مکسیکو رو به کاهش میباشد.

مکسیکو که مرکز بین المللی شیوع مرض میباشد، از مرگ ۱۹ نفر ناشی ازین مرض گزارش داده و تعداد مصابین را ۴۸۷ نفر خوانده است.

ریچارد بسر، کفیل ریاست مرکز کنترول امراض ایالات متحده بروز یکشنبه در مورد شیوع مرض خوشبینی محتاطانه ای نشان داد. او گفت علائم دلگرم کننده ای دیده میشود که این ویروس نسبت به ویروس های انفلونزای عادی که در هر فصل ظهور میکند، قوی تر نیست.

سازمان صحی جهان گفت سطح هشدار را بسویۀ سرایت جهانی بلند نخواهد برد.

XS
SM
MD
LG