لینک های دسترسی

Breaking News

طالبان پاکستانی تاسیس محکمۀ شرعی را رد کردند.


طالبان پاکستانی تاسیس یک محکمۀ شرعی توسط حکومت را در شمال غرب پاکستان رد کرده میگویند با آنها درین مورد مشوره نشده است.

مقامات بروز شنبه بموجب توافق صلحی که در ماۀ فبروری با تندروان اسلامی امضا نمودند، در ولایت سرحد شمال غربی پاکستان یک محکمۀ استیناف اسلامی را بنام دارالقضا تاسیس کردند.

یک سخنگوی صوفی محمد، ملای طرفدار طالبان بروز یکشنبه گفت حکومت ولایتی باید قبل از تعیین قضات این محکمه، با صوفی محمد مشوره میکرد.

او گفت حکومت همچنان تقاضای طالبان را مبنی بر خاتمه بخشیدن به تهاجم نظامی علیۀ آن گروه در منطقه، نادیده گرفت.

افتخار حسین، وزیر ولایتی بروز شنبه گفت که دو قاضی برای محکمۀ استیناف اسلامی در ملکند تعیین گردیده است.

او گفت این اقدام بمنظور برآورده ساختن مکلفیت های حکومت باساس توافق صلح با طالبان روی دست گرفته شد و از تندروان تقاضا کرد تا از جنگ دست بکشند.

XS
SM
MD
LG