لینک های دسترسی

Breaking News

تشدید جنگ در شمال غرب پاکستان


مقامات پاکستانی میگویند جنگ بین عساکر حکومتی و تندروان طالب در منطقۀ شمال غربی، توافق صلح سه ماهه را کشیده ساخته است.

مقامات میگویند عساکر پاکستانی بروز دوشنبه هفت تندرو، بشمول یک قوماندان را در منطقۀ بونیر ولایت سرحد شمال غربی کشتند. در وادی صوات دران نزدیکی ها طالبان مسؤلیت حملۀ ناگهانی بر یک کاروان وسایط نظامی را بعهده گرفت که در نتیجۀ آن یک عسکر کشته شده بود.

رقم تلفات بطور مستقل تائید نشده است.

مقامات پاکستانی بروز دوشنبه قیود بر گشت و گزار را بر منگوره، شهرک عمدۀ وادی صوات وضع کرده، تندروان را متهم نمودند که با حمله بر قوای امنیتی و از سر گرفتن گزمۀ جاده ها، از توافقات صلح تخلف ورزیده اند. اما قوای نظامی پاکستان گفت با خویشتن داری در صوات از توافق صلح پیروی میکند.

بموجب این توافق، مقامات پاکستانی موافقه کردند تا در بدل ختم خشونت های شورشیان، شریعت را بر صوات و سایر بخش های منطقۀ ملکند تنفیذ کنند.

XS
SM
MD
LG