لینک های دسترسی

اعلام استعفی صدراعظم نیپال


پرچندا، صدراعظم نیپال بعد ازان استعفی خود را اعلام کرد که رئیس جمهور کوشش حکومت ماویستی او را برای برکناری قوماندان قوای نظامی مانع گردید.

آقای پرچندرا، طی بیانیه ای بروز دوشنبه این اقدام رئیس جمهور را حمله بر دیموکراسی نوزاد نیپال و عملیۀ صلح خواند.

مقامات حکومتی بروز یکشنبه گفتند جنرال روک من گود کته وال بخاطر سرپیچی از هدایت مبنی بر استخدام مجلوبین جدید بقوای نظامی و استخدام مجدد هشت جنرالی که وزارت دفاع برکنار کرده بود، برطرف گردیده بود.

اما رام برن یداڤ، رئیس جمهور به جنرال کته وال هدایت داد تا در مقام خود باقی بماند. او گفت این کوشش برای برکناری او مغایر قانون اساسی است زیرا اردو تحت قوماندۀ رئیس جمهور قرار دارد.

برکناری کته وال تازه ترین فصل در مبارزه بر سر قدرت بین ماویست ها و قوای نظامی نیپال میباشد که روز بروز شدیدتر میشود.

ماویست ها میخواهند اطمینان حاصل کنند که جنگجویان شان در اردو جذب گردد ولی کته وال از جذب آنها امتناع ورزیده میگوید به این پندار است که این شورشیان سابق تعلیمات سیاسی ماویستی دیده اند.

XS
SM
MD
LG