لینک های دسترسی

قتل بیش از ۱۴۰ تندرو در سوات، بقول قوای نظامی پاکستان


قوای نظامی پاکستان میگوید طی یک روز گذشته در جنگ های وادی شمال غربی سوات بیش از ۱۴۰ تندرو کشته شدند.

تورن جنرال اطهر عباس میگوید این جنگ یک کوشش تمام عیار قوای پاکستانی برای امحای جنگجویان طالب در سوات، سنگر مستحکم تندروان میباشد.

عباس میگوید چندین عسکر درین جنگ ها کشته شده اند.

پاکستان بروز جمعه، یک روز بعد از هدایت صدراعظم مبنی بر امحای تندروان در سوات، حملات هوائی تازه را بر مواضع طالبان مظنون در آن وادی براه انداخت.

طیارات جنگی و هلیکوپترها اهدافی را در منطقۀ کبل، که یک سنگر مستحکم طالبان در منگوره، شهرک عمدۀ سوات است، بمبارد کرد. قوای نظامی همچنان عساکر تازه دم را برای تقویۀ نیروهای زمینی سوق داد.

ادارۀ پناه گزینان ملل متحد میگوید در حدود ۵۰۰ هزار نفر در روزهای اخیر از جنگ ها در شمال غرب پاکستان فرار کرده اند که تعداد مجموعی بیجا شدگان را به تقریباً یک ملیون بلند میبرد.


XS
SM
MD
LG