لینک های دسترسی

تقاضای پاپ از عرب های کاتولیک برای پایداری در عقیدۀ شان


پاپ بندکت از مسیحیان در شرق میانه تقاضا کرد که باوجود مشکلاتی که با آن مواجه هستند در عقیده و عنعنات شان پایدار باشند.

پاپ بندکت بروز یکشنبه در اردن در محضر هزاران مسیحی از سراسر شرق میانه در هوای آزاد در یک ستودیوم مراسم دعاخوانی را برپا کرد. کاتولیک ها کمتر از دو فیصد نفوس اردن را تشکیل میدهند.

پاپ بندکت گفت حفظ عقاید مسیحیان در شرق میانه نشانۀ شهامت و تعهد آنها میباشد.

بعداً بروز یکشنبه پاپ در کرانۀ رود اردن که اظهار عقیده میشود حضرت مسیح غسل تعمید را دران انجام داده بود، از کاتولیک ها تقاضا نمود تا گفت و شنود و تفاهم را ترویج کنند.

این اولین بازدید این رهبر کلیسای رومن کاتولیک ها از شرق میانه میباشد.

اردن اولین توقف سفر پاپ است. او همچنان از اسرائیل و قلمرو فلسطینیان دیدن خواهد نمود.

XS
SM
MD
LG