لینک های دسترسی

امرخودداری عساکر پاکستان از بار آوردن تلفات دربین اهالی ملکی


قوماندان عمومی قوای مسلح پاکستان ، به عساکر پاکستانی امرداده است در نبرد دربرابرطالبان در شمال غرب پاکستان از تلفات اهالی ملکی خودداری کننند و آنرا به حد اقل برسانند، حتی اگر این امر به معنی به خطر افتادن حیات خودشان باشد .

جنرال اشفق کیانی امروز چهارشنبه بوقت محل به اردوی پاکستان امر داد در برابر طالبان ازضربات دقیق استفاده کنند.

مامورین نظامی میگویند از هنگامی که در هفته قبل عملیات نظامی در سوات و ساحه اطرف آن آغاز یافت ۷۵۱ تندرو کشته شده ا ند .

تا کنون در مورد تلفات رقم رسمی داده نشده اما مامورین میگویند حدود ۸۰۰ هزار نفر از جنگ فرار کرده ا ند. زیاده از ۱ میلیون نفردر شمال غرب پاکستان، بخاطر خشونت در ساحه، از منازل و کاشانه های شان بیجا شده اند .

بروز سه شنبه اداره مهاجرین و پناه گزینان ملل متحد۱۲۰ تن مواد تعاونی بشمول پشه خانه ها و اوراق پلاستیکی را برای احداث سر پناه های اضطراری ودو انبار خانه را ازراه هوا منتقل ساختند .

در عین حال پلیس پاکستان میگوید طالبان تندرو بریک دیپو حمله کردند که مواد و لوازم رابه عساکر ناتو در افغانستان می فرستاد .

پلیس گفت مهاجمین هشت عراده موتررادر ترمینل واقع در خارج شهر پشاورتخریب کردند، اما میگویند که در این حمله به مواد و تجهیزات دیپو صدمه ای نرسید.

XS
SM
MD
LG