لینک های دسترسی

ختم انتخابات یک ماهه درهند


انتخابات پارلمانی یک ماهه در هند، که بزرگترین تمرین در دیموکراسی در سطح جهان بود، پایان یافته است .

هند مراکز رای دهی اش را امروز چهار شنبه بعداز آن مسدود کرد که میلیون ها نفر درانتخابات پنج مرحله یی برای انتخاب ۵۴۳ عضو پارلمان رای دادند .

نتایج نهائی این رای گیری بعد از شمارش همه آرا بروز شنبه اعلام خواهد شد .

گفته می شود هیچ یک از ائتلاف سیاسی حزب بر سر قدرت کانگرس ویا حزب مخالف سیاسی آن یعنی بهاراتیا جناتا قادر نخواهند شد یک اکثریت قوی پارلمانی را به دست آورند.در نتیجه محتملاً این احزاب داخل مراوده سیاسی برای بدست آوردن متحدین جدید جهت تشکیل یک حکومتجدید خواهند شد .

باشمارش آرای ۷۱۴ میلیون نفر واجد حق رای، هند انتخابات پارلمانی را طی مراحلی انجام داد تا تضمین گردد که مامورین و عمله ِ کافی و همچنان قوای امنیتی مقتضی برای حفظ امنیت در انتخابات وجود خواهد داشت .

جدائی طلبان در کشمیر تحت اداره هند در برابر این انتخابات، که مدعی بودند حکمرانی دهلی جدید را بر منطقه هیمالیائی ِ دارای اکثریت نفوس مسلمان مشروع میسازد، احتجاج کردند.

XS
SM
MD
LG