لینک های دسترسی

تعهد رهبران افغانستان وپاکستان برای نیل به ثبات بیشتر وپیشرفت


یوسف رضا گیلانی صدراعظم پاکستان و حامد کرزی رئیس جمهورافغانستان تعهد سپردند که برای نیل به ثبات بیشتر و پیشرفت منطقوی همکاری خواهند کرد .

دورهبر امروز چهارشنبه در روز اول سومن کانفرانس اقتصادی منطقوی بر افغانستان در اسلام آباد آعزم شان را ابراز نمودند.

آقای کرزی خطاب بهنمایندگان زیاده از ۴۰ کشور و موسسات گفت تهدید کننده ترین چالش به پیشرفت و موفقیت منطقه، افراط جوئی ودهشت اافگنی است.

آقای کرزی که خطاب به نمایندگان ۴۰ کشور و موسسات بین المللی در اسلام آباد حرف می زد گفت حملات غیر مترقبه و خرابکاری تجارت بین کشور اش و پاکستان را خفه ساخته است. آقای کرزی و آقای گیلانی عهد بستند که دهشت ا فگنی را در هردو طرفسرحد مشترک شان محو خواهند کرد .

گیلانی تاکید و تصریح کرد که انکشاف افغانستان باید یک اولویت ارشدباشد. او از نمایندگان خواستکار شان را بر پروژه های انکشافی تسریع بخشند.

از جانب دیگر « کای آیدی» فرستاده ملل متحد در افغانستان که در زمره شرکت کنندگان کانفرانس است یک روز قبل از تدویر کانفرانس یعنی روز سه شنبه گفت دو کانفرانس قبلی بر موضوعات افغانستان نتایج ثابتی را بار نیاورد و ابراز امیدواری کرد که این بار وضع مغایر با گذشته باشد .

XS
SM
MD
LG