لینک های دسترسی

کندی برتانیه در تحویل دهی تجهیزات اساسی به عساکراش در افغانستان 


دربریتانیا اداره ای که بر مصارفات حکومت آن کشور نظارت دارد میگوید وزارت دفاع بریتانیا درتحویل دهی تجهیزات اساسی به عساکر اش در افغانستان همواره کندی نشان داده است .

دفتر حسابداری ملی بریتانیا امروز پنجشنبه اظهار کرد که کمتر از ۲ ثلث مواد و تجهیزات اساسی سر موقع به سر منزل مقصود آن می رسد.

این دفتر میگوید وزارت دفاع بریتانیا در ارسال سامان و لوازم فالتو به خط جبهه اشکال دارد و پرسنول نظامی بریتاینا مجبور شده اند اجزای بعضی هیلی کوپتر هایی را برای ترمیم سایر طیاراتی بگیرند که درافغانستان ماموریت هائی را انجام میدهند.

این راپور همچنان میگوید که بعضی از عراده ها در اراضی دشوار افغانستان شکسته وغیر فعال می گردد.

XS
SM
MD
LG