لینک های دسترسی

رد خبر تائین ضرب العجل ایالات متحده برای ایران


حکومت اوباما گزارش خبری را رد میکند که ضرب العجلی را تعین نموده تا تشخیص نماید که آیا تماس های دپلوماتیک با ایران بخاطر پروگرام ذروی آن کشور نتیجه میدهد یا نه.

یک گزارش در روزنامۀ وال ستریت ژورنال از مامورین ارشد امریکایی و متحدین اورپایی نقل قول نموده که ضرب العجل تا اوایل اکتوبر تعین شده است. گزارش می افزاید، اگر تا آن زمان تصمیم گرفته شود که روابط دپلوماتیک نتیجه نمیدهد، تعزیرات بیشتر بالای ایران وضع خواهد شد.

در یک کنفرانس مطبوعاتی، ان کیلی، سخنگوی وزارت خارجۀ ایالات متحده گفت هیچ تقسیم اوقات مشخصی وجود ندارد. او همچنان علاوه نمود ایالات متحده فعالیت های ایرانیان را از نزدیکی نظارت میکند و پیشرفت ها را نیز بررسی مینماید.

شورای امنیت ملل متحد سه دسته تغزیرات را علیه ایران بخاطری تصویب نمود که پروسۀ غنی سازی یورانیم را توقف نداد که ایالات متحده بدین باور است هدف آن ساختن سلاح ذروی است.

XS
SM
MD
LG