لینک های دسترسی

تاکید حکومت پاکستان برای کمک به مهاجرین سوات


صدراعظم پاکستان میگوید حکومت طالبان را در صوبه سرحد شکست خواهد داد، ولی اگر تعداد روزافزون مهاجرین فراری از خشونت را ادارۀ درست نکند، حمایه مردم را از دست خواهد داد.

یوسف رضا گیلانی، صدراعظم پاکستان روز پنجشنبه به پارلمان گفت تعداد دسته جمعی مردم که وادی سوات را ترک میکنند، بزرگترین بیجا شدن مردم از زمان تاسیس پاکستان در سال 1947 میباشد.

ملل متحد میگوید نا آرامی ها تعداد مردم بیجا شده از خانه های شانرا به هشتصد هزار تن رسانیده که تعداد مجموعی مردم را که بخاطر خشونت ها طی یک سال گذشته مهاجر شده اند، به بیش از یک میلیون رسانیده است.

آقای گیلانی میگوید حکومت در نظر دارد یک کنفرانس بین المللی کمک کننده گان را تشکیل دهد، ولی گفت از پاکستان ها نیز توقع دارد، تا کمک نمایند.

اتحادیه اروپایی روز پنجشنبه اعلام نمود 7.5 میلیون دالر را بشکل عاجل برای کمک به بیجا شده گان کمک میکند.

XS
SM
MD
LG