لینک های دسترسی

فرار بیشتر بیجا شده گان از وادی سوات


مقامات پاکستانی قیود بر گشت و گذار را بطور موقت در منطقۀ جنگ زدۀ سوات رفع کرده اند تا هزاران باشندۀ محل بتوانند از خشونت ها در آنجا فرار نمایند.

قوای نظامی پاکستان قیود را در منگوره، شهر کلیدی سوات و مناطق همجوار برای هشت ساعت بروز جمعه رفع کرد.

صد ها تن، که تعداد زیاد آنها پیاده بودند، منطقه را به سوب کمپ های مهاجرین که در جنوب ساخته شده، ترک مینمودند.

مامورین میگویند بخاطر فرار از جنگ های شدید طی هفته های گذشته، بیش از هشتصد و سی و چهار هزار تن خانه های شانرا ترک نموده اند که این رقم علاوه بر نیم میلیون نفری است که قبلاً سوات را بخاطر نا آرامی ها ترک نموده بودند.

قوای نظامی پاکستان اعلام نمود که پنجاه و پنج تندرو طالب را در وادی سوات طی بیست و چهار ساعت گذشته به قتل رسانده اند.

روز پنجشنبه، یوسف رضا گیلانی صدراعظم پاکستان هشدار داد که اگر تعداد کثیر مهاجرین را ادارۀ درست نکند، حکومت او حمایت مردم را از دست خواهد داد.

XS
SM
MD
LG