لینک های دسترسی

بیانات گیلانی در مورد اقامت عساکر در شمال غرب پاکستان


صدر اعظم پاکستان میگوید عساکر تا وقتی در شمال غرب کشور باقی خواهند ماند که بیش از یک ملیون نفری که بخاطر جنگ بین اردو و طالبان فرار کرده اند، بخانه های شان بازگردند.

یوسف رضا گیلانی میگوید عملیات نظامی علیۀ جنگجویان طالب در سوات مؤفقانه به پیش میرود.

او میگوید تندروان با تغیر قیافه از محل جنگ فرار میکنند.

آقای گیلانی تعهد کرد که قوای امنیتی تا وقتی در محل باقی میماند که صلح اعاده شده و مردم بخانه های شان مراجعت کنند.

او این تبصره ها را بروز دوشنبه حین افتتاح یک کنفرانس تمام احزاب در اسلام آباد بعمل آورد.

ادارۀ پناه گزینان ملل متحد تخمین میکند که این عملیات نظامی در شمال غرب در هفته های اخیر، باعث فرار حد اقل یک ملیون و ۱۰۰ هزار نفر از خانه های شان شده است.

قوای نظامی پاکستان میگوید عساکر اکنون به منگورا، شهرک عمدۀ سوات نزدیک میشوند.

XS
SM
MD
LG