لینک های دسترسی

بیانات رهبر روحانی ایران علیۀ کاندیدان طرفدار غرب


رهبر روحانی ایران از ایرانی های تقاضا کرد تا در انتخابات ریاست جمهوری مجوزۀ ماۀ آینده به کاندیدانی که شاید موقف طرفدار غرب را اتخاذ کنند، رای ندهند.

آیت الله علی خامنه ای بروز دوشنبه طی یک بیانیۀ تلویزیونی گفت کاندیدانی که خود را به دشمنان ایران تسلیم میکنند، باعث شرمساری کشور میشوند و نباید انتخاب گردند.

رهر روحانی ایران طی بیانیه ای در ولایت خراسان گفت اگر ایرانیان کاندیدی را انتخاب کنند که بمنظور کسب موقفی در صحنۀ بین المللی به کشورهای غربی تملق مینمایند، مصیبتی برای کشور خواهند بود.

این رهبر روحانی ایران نگفت در انتخابات تاریخ ۱۲ جون از کدام کاندید حمایت میکند.

محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور برای دورۀ دوم چهار ساله خود را کاندید کرده است. او در دورۀ اول ریاست جمهوری اش بمقابل ایالات متحده و سایر قدرت های غربی موقف ستیزه جویانه ای را اتخاذ کرده بود.

XS
SM
MD
LG