لینک های دسترسی

شواهد جدید هند به پاکستان در رابطه به حملات در ممبی


هند میگوید شواهد جدید را در رابطه به حملۀ مهلک دهشت افگنی سال گذشته در شهر ساحلی ممبی برای پاکستان فراهم نموده است.

وزارت خارجه هند طی یک بیانیه بروز چهارشنبه گفت معلومات و جزیات اضافی را در رابطه به اساس درخواست کمیسون اعلای پاکستان فراهم نموده است. ولی جزیات بیشتر را افشا نساخت.

رسانه های محلی میرساند که معلومات شامل گزارش (دی ان ای) در مورد محمد اجمل قصاب است که یگانه متهم زنده مانده از حملات میباشد.

در ماه نومبر سال گذشته، ۱۰ مرد مسلح بالای هوتل ها، ایستگاه خط آهن عمده و یک مرکز یهودی ها در شهر ممبی حمله نموده، ۱۶۶ تن را به قتل رسانیدند.

قصاب، یک تابع ۲۱ سالۀ پاکستانی در یک محکمۀ هند گفت او بیگناه میباشد.

هند میگوید مامورین حکومت پاکستان در آن حمله دست داشتند. پاکستان این اتهامات را رد میکند، اگرچه آنها تائید نموده اند که حمله در پاکستان طرح شده بود.

XS
SM
MD
LG