لینک های دسترسی

آزمایش راکت جدید توسط ایران


محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران میگوید کشور او یک راکت پیشرفتۀ جدید را آزمایش نموده که طبق گزارشها میتواند اسرائیل، اروپای جنوب شرقی و قرارگاه های ایالات متحده را در شرق میانه هدف قرار دهد.

رسانه های دولتی از احمدی نژاد بروز چهارشنبه نقل قول نمود که قوای نظامی ایران راکت (سجل 2) را موفقانه آزمایش نموده که قابلیت پیمودن دو هزار کیلومتر را دارد.

او میگوید راکت به هدف نهای خود رسید.

این راکت زمین به زمین که دران از مواد سوخت جامد استفاده میشود ، شکل جدید سجل است که ایران میگوید در ماه نومبر آنرا موافقانه آزمایش کرده بود.

ایالات متحده آزمایش قبلی را تقبیح نموده گفت بود که تخطی از قطعنامۀ ملل متحد میباشد.

در گذشته ها احمدی نژاد کشیده گی ها را با غرب برافروخته و تهدید نموده بود که اسرائیل را از نقشه جهان محو میکند. اسرائیل تا هنوز حملۀ نظامی را بالای تاسیسات ذروی ایران تصویب نکرده است.

XS
SM
MD
LG