لینک های دسترسی

نیویارک تایمز: سمت خلیل زاد در افغانستان و حملات فراه


روزنامۀ نیویارک تایمز به قلم هیلینی کوپر بروز سه شنبه به نقل از مامورین ارشد افغان و امریکایی نوشته است، زلمی خلیل زاد که در جریان حکومت بش سفیر ایالات متحده برای افغانستان بود، شاید یک سمت قدرتمند، انتصابی را در داخل حکومت افغانستان عهده دار شود که او درین مورد با حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان در حال گفت و شنود میباشد.

آقای خلیل زاد که تابعیت امریکا را دارد میخواست در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان کاندید شود، ولی او نتوانست تا هشتم ماه می که تاریخ نهایی ثبت نام بود، مراحل را طی کند.

مامورین افغان و امریکایی میگویند او با آقای کرزی از چند هفته بدین سو در مورد این سمت صحبت نموده اند که آنرا "رئیس اجرایوی افغانستان" عنوان کرده اند.

نویسنده افزوده، کرزی یک رقیب بالقوه را در صف خود شامل ساخت. قصر سفید بشکل آشکار بی علاقگی را با کرزی نشان داده است،و بعضی متخصصین امور افغانستان میگویند اشتراک خلیلزاد میتواند یک رهبر قوی، و شایسته را در داخل حکومت افغانستان شامل سازد.

در مطلب از یک مامور ارشد حکومت اوباما نقل قول شده که خلیل زاد منیحث صدراعظم ایفای وظیفه خواهد کرد ولی لقب صدراعظم را که بمقابل پارلمان مسولیت دارد، نخواهد داشت.

با بدست آوردن یک سمت انتصابی، آقای خلیلزاد میتواند تابیعت امریکایی خود را نیز حفظ نماید.

مامورین امریکایی تاکید میکنند که ایالات متحده در عقب مفکورۀ شامل ساختن آقای خلیل زاد در حکومت افغانستان نبوده و جزیات بیشری را در مورد وظایف او ارائه نکردند.

آنها میگویند کرزی کوشش نمود تا با خلیلزاد درین مورد صحبت نماید، ولی مفکورۀ انتصاب یک رئیس اجرائیه از جانب گوردن برون، صدراعظم برتانیه نیز تمجید شده بود.

مامورین امریکایی و برتانوی در مطلب ابراز نگرانی کرده اند که اگر عقیده شود که غرب در عقب چنین مفکورۀ قرار دارد، امکان عملی شدن آن در افغانستان کمتر خواهد شد.

آنها به شرطی صحبت نمودند که نام شان افشا نشود، زیرا اجازه نداشتند تا درین مورد در ملای عام صحبت نمایند.

تریستیا شیفر، کارشناس مسایل سیاسی برای روزنامۀ نیویارک تایمز گفته است انتصاب یک مامور ارشد امریکایی در افغانستان نه تنها برای حکومت افغانستان بلکه برای آن شخص نیز خطرناک میباشد.

اما او علاوه کرد که خلیل زاد در قسمت افغانستان تجربۀ بی مثالی دارد.

در ادامۀ مطلب آمده است که آقای خلیلزاد با حامد کرزی در مورد این وظیفه دو هفته قبل زمانی صحبت نمود که کرزی به واشنگتن آمده بود. بعداً خلیلزاد به کابل سفر نمود تا درین مورد با کرزی بیشتر صحبت نماید.

نیویارک تایمز افزوده، حین سفر خود در واشنگتن، آقای کرزی نیز این طرح را با هلری کلنتن وزیر خارجه و ریچارد هولبروک نمایندۀ خاص امریکا برای افغانستان و پاکستان در میان گذاشت.

مامورین حکومت ایالات متحده میگویند رئیس جمهور اوباما، خانم کلنتن و آقای هولبروک برای حامد کرزی گفتند این اختیار خود او و خلیلزاد است تا مسله را تعقیب نمایند.

نویسنده افزوده، طرحی که آقای خلیلزاد را در مقام عالی حکومت کرزی مقرر سازد، حکومت اوباما را قادر میسازد تا منافع امریکا را خصوصاً در بخش های مبارزه با فساد اداری و قاچاق مواد مخدر در افغانستان به ساده گی تعقیب نماید که به گفتۀ مامورین شورش روزافزون طالبان را شدت بخشیده است.

همچنان در حاشیۀ یک مطلب دیگر روزنامۀ نیویارک تایمز که در رابطه به حملۀ سوء قصد بجان احمد ولی کرزی، برادر حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان نشر شده آمده است که امیرالبحر مایک مُلن، رئیس ارکان قوماندانی قوای مشترک ایالات متحده میگوید حملات هوای امریکا در ولایت فراه استراتیژی ایالات متحده را در افغانستان به خطر مواجه ساخته است.

از او در نیویارک تایمز نقل قول شده که با به قتل رساندن غیر نظامیان امریکا در افغانستان و یا هیچ جای دیگر نمیتواند کامیاب شود.

او که در جمع دانشمندان، متخصصین امور امنیتی و رسانه ها در واشنگتن صحبت میکرد، گفت با ادامۀ چنین واقعاتی ایالات متحده نباید توقع داشته باشد که استراتیژی آن در افغانستان موثر ثابت شود.

حملات هوای در افغانستان باعث خشم مردم گردیده و نظریات مایک مُلن نگرانی وزارت دفاع ایالات متحده را در مورد انتقادات دولت کابل علیه حملات امریکایی نشان میدهد.

در رابطه به آخرین شمار کشته شده گان حملات هوای ولایت فراه در مطلب آمده است که حکومت افغانستان تعداد کشته شده گان غیر نظامی را که توسط باشنده گان محل ارائه شده ۱۴۷ تن اعلام نمود.

یک گروه مستقل حقوق بشر در افغانستان میگوید تعداد کشته شده گان به اساس شمارش آنها به ۱۱۷ تن رسیده، ولی مامورین امریکایی میگویند حتی ۱۰۰ نفر هم در آن حادثه کشته نشده اند، ولی تا هنوز تعداد رسمی اعلام نشده است.

XS
SM
MD
LG