لینک های دسترسی

قتل قوماندان تندروان بدست پولیس افغانستان در غزنی


قوای نظامی ایالات متحده میگوید پولیس افغانستان یک قوماندان ارشد تندروان را در هفتۀ جاری در ولایت غزنی بقتل رسانیده است.

یک بیانیۀ نظامی حاکیست که عبدالباقی بروز چهارشنبه هنگام جستجوی خانه اش بقتل رسید.

این بیانیه حاکیست که عبدالباقی یک قوماندان ارشد تندروان در ولسوالی اندر ولایت غزنی بود که یک سلول بین ۲۰ تا ۳۰ نفری جنگجویان تحت قومانده اش قرار داشتند که بر عساکر و مامورین حکومت حمله مینمودند.

بیانیه حاکیست که عبدالباقی با استفاده از اسلحۀ خفیفه بر پولیس افغانستان که بمنزل او داخل شدند، حمله نمود.

قوای نظامی میگوید پولیس ۵۰ کارت ثبت نام انتخابات را در منزل او کشف کرد. مقامات معتقدند که این کارت ها از مردم ضبط شده بود تا از رای دادن آنها در انتخابات مجوزۀ ماۀ آگست جلوگیری کرده باشند.

در یک واقعۀ جداگانه در ولایت غزنی بروز چهارشنبه، قوای نظامی گفت در جریان عملیاتی بمنظور قطع جریان اسلحه و جنگجویان به شرق افغانستان، کشته شدند.

XS
SM
MD
LG