لینک های دسترسی

انفجار بم در یک بازار مزدحم پاکستان


پولیس پاکستان میگوید بروز جمعه بمی در یک بازار مزدحم در شهر پشاور منفجر شده حد اقل شش نفر را بقتل رسانید.

مقامات میگویند از اثر انفجار بمی در مقابل یک سینما در بازار مزدحم خیبر بیش از ۷۰ تن دیگر زخمی شدند.

این انفجار، عمارت سینما و سایر عمارات اطراف آنرا شدیداً خساره مند ساخت. موترهائی که در جاده متوقف شده بود نیز تخریب گردیده است. مسؤلین این انفجار هنوز معلوم نیست.

در یک واقعۀ جداگانه بروز جمعه، عساکر قوای توپخانۀ پاکستانی بر اهداف تندروان در منطقۀ قبایلی وزیرستان جنوبی در شمال غرب آن کشور گلوله باری نمودند. گفته میشود هدف این عملیات، تندروان وفادار به بیت الله محسود، رهبر طالبان بود.

این عملیات نظامی به تعقیب یک بم گزاری انتحاری در وزیرستان جنوبی براه افتاد که باعث قتل حد اقل چهار نفر ملکی در سرحد افغانستان شده بود.

XS
SM
MD
LG