لینک های دسترسی

منظوری وجوۀ جنگ توسط مجلس سنای ایالات متحده


مجلس سنای کانگرس ایالات متحده مبلغ ۹۱ ملیارد و ۳۰۰ ملیون دالر را برای لایحۀ مصارف عملیات نظامی در افغانستان و عراق تصویب کرد ولی برای مسدود کردن زندان گوانتانمو پولی اختصاص نداد.

مجلس سنا این لایحه را شام پنجشنبه با ۸۶ رای موافق و ۳ رای مخالف تصویب کرد. بخشی ازین وجوه برای ازدیاد تعداد عساکر به افغانستان مصرف میشود که اولویت براک اوباما، رئیس جمهور است. اما عدم تخصیص دادن پول برای مسدود کردن گوانتانمو شاید باعث اختلاف با رئیس جمهور گردد که تعهد نموده این تاسیسات را تا اوائل سال آینده مسدود نماید.

این لایحۀ سنا باید با ۹۶ ملیارد و ۷۰۰ ملیون دالر لایحۀ مجلس نمایندگان تطبیق شود و برای منظوری به قصر سفید فرستاده شود.

لایحۀ مجلس نمایندگان نیز تقاضای براک اوباما، رئیس جمهور را برای ۸۰ ملیون دالر جهت مسدود ساختن تاسیسات گوانتانمو، برآورده نساخت.

XS
SM
MD
LG