لینک های دسترسی

فشار هند برای عمل باور کردنی پاکستانی علیۀ دهشت افگنان


حکومت جدید هند بر پاکستان فشار وارد میکند تا علیۀ دهشت افگنانی که میگوید در قلمرو پاکستان پنهان شده اند، اقدام باور کردنی بنماید.

اس ام کرشنا، وزیر خارجه که تازه حلف وفاداری یاد کرده گفت هند برای تماس مسالمت آمیز و دوستانه با پاکستان آماده است، ولی صرف در صورتی که پاکستان زیربنای بیشتر دهشت افگنی را تخریب نماید.

کرشنا میگوید تردد پاکستان در قسمت اقدام بیشتر جهت مبارزه با دهشت افگنی، مانع روابط بین دو دولت میباشد.

هند میگوید مدارکی در اختیار دارد که نشان میدهد عمال پاکستانی در قسمت پلان گزاری حملات بر مومبای کمک کرده که ماۀ نومبر سال گذشته ۱۶۶ نفر را بقتل رسانید. من موهن سنگه، صدراعظم هند قبل از انتخابات اخیر هند گفته بود اگر مقامات در اسلام آباد نتوانند مسؤلین آن حملات را محاکمه کنند، حکومتش آماده است پنج سال مذاکرات را ترک نماید.

XS
SM
MD
LG