لینک های دسترسی

جنگ عساکر پاکستانی و طالبان بر سر شهرک منگوورا


اردوی پاکستان میگوید عساکر آن قوا در جاده های شهرک عمدۀ وادی شمال غربی سوات در جنگ های شدیدی در گیر اند.

تورن جنرال اطهر عباس، سخنگوی نظامی بروز شنبه بخبرنگاران گفت عساکر به منگوورا، که اکنون مرکز جنگ میباشد، داخل شده اند.

عباس به خبرنگاران گفت که قسمت هایی از منطقه از وجود دهشت افگنان پاک شده و ۱۷ تندرو، بشمول یک قوماندان ارشد شان کشته شده اند.

اما او همچنان میگوید که عملیات خیلی بطی است و او بیم دارد که طالبان کوشش میکنند از اهالی ای که هنوز در منگوورا گیر مانده اند، منحیث سپر انسانی استفاده نمایند.

عساکر پاکستانی طی چند روز گذشته بسوی این شهرک در پیشروی بودند.هزاران تن از اهالی هفتۀ گذشته به پیشواز جنگ های شدید از منگوورا فرار کردند.

XS
SM
MD
LG