لینک های دسترسی

انتخاب یک کمونیست بحیث صدراعظم نیپال


نیپال بمنظور خاتمه بخشیدن به هفته ها تلاطم سیاسی، یک رهبر اعتدالی کمونیست را بحیث صدراعظم انتخاب کرد.

در انتخابات روز شنبه در کتمندو، مدهاڤ کمار نیپال، یگانه کاندید بود. این انتخابات صرف چند ساعت بعد از انفجار بمی در یک کلیسا، در جنوب پایتخت، رخ داد که طی آن دو نفر کشته شدند.

آقای نیپال رهبر یکی از چندین حزب کمونیست نیپال است. او جانشین پوشپا کمل دهال، مشهور به پرچنداست، که در ماۀ جاری بخاطر اختلاف با رئیس جمهور نیپال استعفی داد.

پرچندا بعد ازان استعفی داد که کوشش او جهت برکنار ساختن قوماندان نظامی کشور رد گردید. پرچندا بخاطری قوماندان نظامی را برکنار میکرد که او از شامل ساختن جنگجویان ماویست در قوای نظامی حکومت امتناع می ورزید.

قبلاً بروز شنبه، یک زن ۳۰ ساله و یک دختر ۱۴ ساله در جریان انفجاری در یک کلیسا در خارج شهر کتمندو کشته شدند.


XS
SM
MD
LG