لینک های دسترسی

رهبران ایران، افغانستان و پاکستان کنفرانس سران آینده را بروی سایرین باز ساختند


رهبران افغانستان، ایران و پاکستان در کنفرانس سران شان در تهران موافقه کردند تا کنفرانس های آینده را بروی سایر کشورها، احتمالاً بشمول ایالات متحده باز کنند.

محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور ایران، حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان و آصف زرداری، رئیس جمهور پاکستان بروز یکشنبه ملاقات کردند تا موضوعات امنیت منطقوی را مورد بحث قرار دهند.

آقای کرزی از همقطاران خود پرسید که به اشتراک سایر کشورها در کنفرانس های سران در آینده اجازه بدهند و سایرین به آن توافق کردند.

افغانستان کوشش میکند تا با شورش طالبان که جهش تازه ای کسب کرده، و تولید وسیع مواد مخدر، به کمک عساکر ناتوی تحت رهبری ایالات متحده بجنگد.

ایالات متحده در صدد پشتیبانی همۀ همسایگان افغانستان، بشمول ایران، برای ثبات بخشیدن به آن کشور میباشد. واشنگتن در سی سال گذشته با ایران روابط رسمی نداشته است.

آقای احمدی نژاد ازین کنفرانس سران جهت انتقاد از موجودیت عساکر خارجی در منطقه استفاده کرده گفت که این عساکر برای امنیت منطقه مفید نبوده اند.

آژانس خبرگزاری اسنا همچنان از قول رئیس جمهور ایران گزارش داد که قاچاق مواد مخدر و انسان تهدید به هر سه کشور است.

آصف علی زرداری، رئیس جمهور پاکستان در مبارزه علیۀ دهشت افگنی و تندروی، خواستار همکاری های بیشتر با ایران و افغانستان شد. پاکستان نیز با تندروان طالبی که اکثراً از سرحد با افغانستان عبور میکنند، در جنگ است.

این سه رهبر همچنان موافقه کردند تا مذاکرات سه جانبۀ آینده را در اسلام آباد دایر سازند.

XS
SM
MD
LG