لینک های دسترسی

هلاکت ۱۱ نفر از اثر زیر پا شدن ناشی از سراسیمگی در یک کنسرت در المغرب


پولیس در المغرب میگوید از اثر لگد مال نمودن توسط هزاران نفر در یک کنسرت در رباط، پایتخت آن کشور، ۱۱ تماشاچی هلاک و ۳۰ تن دیگر زخمی شدند.

مقامات گفتند مقتولین درین کنسرت شام شنبه شامل پنج زن، چهار مرد و دو خوردسال است.

آنها علاوه کردند که چنین بنظر میرسد که یک کتاره وقتی منهدم شد که مردم داخل استودیوم بطرف آن دویدند.

درین کنسرت عبدالعزیز ستاتی، هنرمند المغربی در استودیوم حی نحده، در حدود ۷۰ هزار نفر اشتراک کرده بودند.

علت سراسیمگی و لگد مال نمودن معلوم نیست.

این کنسرت بخشی از یک فستیوال موسیقی یک هفته ای موسوم به موازین در رباط است.

XS
SM
MD
LG