لینک های دسترسی

چین شدیدا مخالف آزمایش ذروی کوریای شمالی ولی حامی خویشتن داری


چین میگوید قویاً با آزمایش ذروی کوریای شمالی مخالف میباشد، ولی بازهم از جامعه جهانی تقاضا میکند تا در پاسخ گویی از خویشتن داری استفاده کند.

(ما ژاوژو) سخن گویی وزارت خارجه چین میگوید چین قویاً مخالف آزمایش ذروی روز دوشنبه کوریای شمالی میباشد.

وی میگوید بیجینگ دو هدف مشخص دارد. اول عاری بودن شبه جزیره کوریا از سلاح ذروی و در عین حال حفاظت از صلح و ثبات در شمال شرق آسیا.

آقای ما میگوید چین از جوانب وابسته تقاضا میکند تا با خونسردی و از راه مناسب، جوابگو باشند. وی میگوید حکومت چین علاقمند است تا تمام جوانب این موضوع را از طریق مشاوره و مذاکره، بصورت صلح آمیزی، حل و فصل نمایند.

سخن گو تقاضای قبلی حکومتش را تکرار نمود که از کوریای شمالی میخواهد تا به تعهدات خود مبنی بر عاری ساختن از سلاح ذروی ، برگردند.

وی گفت که چین مستقیماً این موقعیت خود را با کوریای شمالی در میان گذاشته است. آقای ما، همچنان از پیونگ یانگ تقاضا نمود تا دوباره به مذاکرات شش جانبه بپیوندد.

در این مذاکرات ایالات متحده، کوریای شمالی، چین، کوریای جنوبی، جاپان و روسیه سهم دارند. این مذاکرات در سال ۲۰۰۳ آغاز گردید ولی در آخر سال قبل، متوقف شد.

سخن گویی وزارت خارجه چین مستقیماً اظهار نداشت که آیا کشورش از هر نوع قطعنامه شورای امنیت ملل متحد علیه کوریای شمالی حمایت خواهد نمود و یا خیر، این قطعنامه ها شاید شامل تعزیرات هم گردد.

وی گفت که چین امیدوار است تا عکس العمل شورای امنیت ملل متحد، به مساعی عاری ساختن از سلاح ذروی و با ثباتی منطقه کمک کند.

چین نزدیک ترین متحد کوریای شمالی در جهان است. در گذشته، ناظرین این روابط را بمانند نزدیکی لب و دندان توصیف نموده بودند.

باوجودیکه چین، حامی عمده کوریای شمالی در جهان میباشد، آقای ما این موضوع را رد میکند که بیجینگ نفوذ خاص در پیونگ یانگ دارد.

وی میگوید کلمه نفوذ، در دپیلوماسی چین وجود ندارد. سخن گو میگوید مشی خارجی کشورش، روی پنج اصول همزیستی صلح آمیز استوار میباشد.

این پنج اصول عبارتند از: اهمیت حاکمیت مساویانه، احترام به مدنیت های متغیر و متفاوت، ترویج همکاری های چند جانبه منفعت بار اقتصادی، نگهداشت صلح از طریق مذاکره و مهم شمردن نقش سازمان ملل متحد.

XS
SM
MD
LG