لینک های دسترسی

بیانات براک اوباما در مورد جهان اسلام به تاریخ مجوزه چهارم جون


ریس جمهور اوباما برای سخنرانی در مورد جهان اسلام به تاریخ مجوزه چهارم ماه جون در قاهره پایتخت مصر آمادگی می گیرد.

یک گروه مختلف ازکارشناسان پالیسی یک مرکزعلمی و حکومت ایالات متحده برای بحث در خصوص اقدامات مشخصی که ایالات متحده برای بهبود روابط با جامعه مسلمانان جهان می تواند داشته باشد در واشنگتن جمع شده اند.

محمد الشناوی خبرنگار صدای امریکا گزارش می دهد که آنها خواستار گفتگوهای صادقانه و آزادتری شده اند.

با تعیین موضوع بحث در جلسه سالانه یک مرکز غیرانتفاعی به نام مطالعه اسلام و دموکراسی "رضوان مسدومی" رییس این مرکز گفت او مساعی اداره اوباما را در صحبت مستقیم با یک و نیم ملیارد مسلمان درجهان تحسین می کند.

اما "مسمودی" گفت ایالات متحده همچنین باید به آنچه که مسلمانان جهان باید بگویند گوش بدهد.

"ایالات متحده نیازدارد تا با جهان اسلام درخصوص یک گفتگوی جدی درتماس باشد و ما به شنیدن نیازداریم، به نگرانی شان ، به آرزوهایشان گوش کنیم. و این گفتگو بسیاری مجراهای زیادی دارد و فرصت ها را برای صلح، آشتی، دموکراسی وحقوق بشر باز خواهد کرد."

"مسمودی" گفت او باور دارد که امیدواری های زیادی در میان بسیاری از مسلمانان جهان وجود دارد که اداره اوباما نظریه های را درخصوص ارتباطات نزدیک تر با جهان اسلام با اقدامات محکم خصوصا در مورد دنبال نمودن صلح درشرق میانه مطابقت خواهد داد.

شیبلی تیلهامی، استاد مرکز صلح وانکشاف ِ انورسادات در پوهنتنون مریلند درخصوص این موضوع واکنش نشان داده گفت مهم نیست که نظریه ِ رییس جمهور اوباما چقدر آرام باشد، بسیاری از مسلمان جهان هنوز جنگ هشت ساله امریکا علیه دهشت افکنی را به حیث پوششی برای حمله به اسلام تصور می کنند.

به دیدگاه "تیلهامی"، مسلمانان قضاوت شان را درمورد ایالات متحده مطابق پالیسی های ایالات متحده استوار می سازند و اینکه چگونه این پالیسی ها برمسائل مهم زندگی شان تاثیر می گذارد.

"این مسئله که آنها دراین مورد اهمیت می دهند بسیار واضح است، اول مسئله عرب واسرائیل است دوم جنگ هایی است که ایالات متحده درعراق وافغانستان وپاکستان انجام می دهد و سوم حضور نیروهای امریکایی در منطقه است. وبعد ازآن البته مسائل بسیاری دیگری است که به روابط با کشورهای مختلف ورژیم های مختلف مربوط می شود."

تیلهامی گفت درهمدلی با شرکای منطقوی امریکا برای نشان دادن اینکه جنگ علیه دهشت افکنی جنگ علیه اسلام نیست رییس جمهور اوباما باید به سرعت حرکت نماید. تیلهامی گفت یک گام مهم برای آقای اوباما این است تا کاهش حضور زیاد نظامی امریکاییان را در جهان عرب آغاز نماید و نشان بدهد که ایالات متحده می تواند یک میانجی صادق در هرصلح شرق میانه باشد.

کیث الیسون یک عضو دموکرات از مجلس نمایندگان ایالات متحده از مینی سوتا واولین مسلمان منتخب در کانگرس امریکا است.

او گفت باور دارد که ریس جمهور اوباما قدرت سیاسی برای قانع ساختن اعضای کانگرس طرفدار اسرائیل را دارد که توافق صلح با میانجیگری ایالات متحده در شرق میانه نه تنها به سود فلسطینیان و حکومت های عربی منطقه است بلکه به سود اسرائیل نیز می باشد.

سعد الدین ابراهیم استاد مهمان در پوهنتون هاروارد یک مدافع حقوق بشر شناخته شده مصری و فعال دموکراسی است. او باور دارد که مانع دیگر برای بهبود در روابط ایالات متحده با جهان اسلام ادامه حمایت ایالات متحده از رژیم های دموکراتیک در برخی از کشورهای اسلامی است. ابراهیم درگردهمایی واشنگتن گفت که رییس جمهور اوباما باید به مسلمانان یک تعداد ضمانت های اساسی را پیشکش کند.

ابراهیم متذکر شد که بسیاری ازحکومت های غیردموکراتیک در جهان اسلام موضع شان را بعد ازآن مستحکم ساختند که اداره بش به رسمیت شناختن پیروزی حماس را درانتخابات رد کرد. گروه اسلامیست تندرو که اداره نوار غزه را به دست دارد.

این مرکز مستقر در واشنگتن برای مطالعه اسلام ودموکراسی یک نامه سرگشاده را به رییس جمهور اوباما فرستاده است که صدها تن ازرهبران وروشنفکران مسلمان آن را امضاء کرده اند.

این نامه از رییس جمهور می خواهد که برای تقویت دموکراسی به حیث یک اولویت در پیشنهادش، روابط میان ایالات متحده وجوامع مسلمان جهان را بهبود ببخشد.

XS
SM
MD
LG