لینک های دسترسی

سفر ریس جمهور اوباما در هفته آینده به مصر


رئیس جمهور اوباما در هفته اینده به مصر سفر کرده و درانجا بیانیه خویش را به جهان اسلام ایراد خواهد کرد. او درین بیانیه اش خواهان گسترش روابط با جهان اسلام و مبارزه با دهشت افگنی خواهد شد.

درعین حال، هلری کلنتن وزیر خارجه امریکا و احمد ابوالغیط، وزیر خارجه مصر در واشنگنتن بروز چهارشنبه بر تعهد شان برای صلح جامع در شرق میانه که منتج به ایجاد یک دولت فلسطین گردد، تاکید کردند.

براک اوباما حتی قبل تحلیفش بحیث رئیس جمهور امریکا از بهتر شدن روابط با جهان اسلام سخن زده است. در ماه مارچ به مناسبت نوروز در ایران بیانیه ثبت شده ای از او به نشر رسید، و متن اولین مصاحبه تلویزیونی او از طریق چینل تلویزیونی العربیه به نشر رسید، نه کدام تلویزیون امریکایی.

برای مدتها مردم از انتخاب کشوری صحبت می کردند که اوباما از انجا بیانیه خویش را به جهان اسلام ارایه کند.

باربارا سلاون، از واشنگتن تایمز به این عقیده است که مصر برای این کار یک کشور مناسب می باشد زیرا برای قرنهای مدید، مصر مرکز علمی جهان اسلام باقی مانده است.

سلاون می گوید:

به فکر من مصر از چندین لحاظ محل مناسب برای ایراد بیانیه اوباما می باشد. این کشور سابقه طولانی صلح پسندی دارد، و اولین کشوری بود که با اسرائیل صلح کرد و مرکز تفکر برای مسلمانان سنی مذهب می باشد. پوهنتون الاظهر در قاهره یکی از قدیمی ترین انستیوتهای خدا شناسی در جهان برای مسلمانان سنی مذهب می باشد.

بنابرین مخاطب قراردادن سنی ها در جهان ازین کشور دارای اهمیت زیاد می باشد. به نظر من امریکا با مسلمانان سنی مذهب مذهب دشواری هایی داشته است. علاوتاً ایراد بیانیه ازین کشور در بهتر شدن علایق با ان کشورکمک می کند. زیرا مصر در حال حاضر در موقف دشواری قرار دارد.

رئیس جمهور حسنی مبارک از سال ١٩٨١ تا حال بر سر قدرت می باشد. او ممکن بعد از طی مدتی از صحنه سیاسی عقب رود و این مقام را به پسرش محول نماید. طوریکه معلوم می شود درین سالهای اخیر این کشور از لحاظ دپلوماتیک منزوی شده است.

مگر با انتخاب این کشور نواقصی نیز به چشم می خورد. در ٢٨ سال گزشته این کشور تحت حالت فوق العاده اداره شده است و برخی از ازادی ها درین کشور محدود شده است.

هنوز در حدود هشت هزار محبوس سیاسی در زندانهای ان بسر می برند. فعالان حقوق بشر به این امید اند که رئیس جمهور براک اوباما در زمان سفرش به مصر به طور واضح چنین وانمود کند که از تمنیات مردم مصر برای حصول حقوق اساسی، کرامت انسانی و ازادی ها جانب داری می نماید.

از طرف دیگر، منافع بر حق جهانی و امریکا در سایر مناطقی که مسلمانان در اکثریت اند، نیز ایجاب می کند تا اوباما به ان توجه نموده وهمکاری منطقوی را تقویت نماید.

متیاس رویب از فرانکفورتر درین مورد می گوید:

اوباما در شرقمیانه با دو مسئله مهم روبرو است: مسئله اول، بن بست در مذاکرات صلح بین اسرائیل و فلسطینی ها است که برای سالیان متمادی بر جای خویش باقی است، و مسئله دوم، موضوع ایران است. بنابران او مجبوراست از عربستان سعودی تا مصر و از مراکش تا تمام شمال افریقا حمایت این کشور هارا بر ضد ایران بدست اورد. ایران ممکن در صدد بدست اوردن اسلحه ذروی باشد.

متیاس رویب در ادامه سخنانش می گوید، در مصر نیز مانند ترکیه امریکا فرصت دیگری بدست خواهد اورد تا تصویر نا خوشایندی را که در نزد جهان عرب و اسلام دارد، بهتر سازد.

طوریکه رئیس جمهور براک اوباما در پارلمان ترکیه به ان اشاره کرد، روابط ستراتیژیک امریکا با کشورهای اسلامی تنها با ضدیت با القاعده خلاصه نمی شود، مگر همچنان وابسته به منافع و احترام متقابله می باشد.

طوریکه باربارا سلاون می گوید، این ممکن بزرگترین تغیر ستراتیژیکی باشد که اوباما می خواهد برای حل مشکلات جاری میان عالم اسلام و امریکا معرفی کند.

سلاون می گوید:

رئیس جمهور براک اوباما همین اکنون راه متفاوتی را برای برخورد با جهان اسلام که از زمان رئیس جمهور بش فرق دارد، پیش گرفته است. او کلماتی مانند احترام متقابله را بکار می برد، او این نکته را یاد اوری می کند که بخشی از حیاتش را در یک کشور اسلامی سپری کرده است.

و به فکر من، او می کوشد تا چنین وانمود نشود که جنگی میان بنیاد گرایان اسلام و امریکا یا جنگ امریکا مقابل دهشت افگنی در جریان است، بلکه امریکا می خواهد به نحوی با افراطیت مجادله کند و با ان دسته از مسلمانان میانه خوبی برقرار کند که افکار متفاوتی اما در دایره اعتدال را تعقیب می نمایند.

این موضوع به این بستگی ندارد که اوباما چه می گوید، بلکه مهم اینست که او به کدام نحوه مطلب خویش را ارائه می کند.

نادیه بلباسی ازمرکز نشرات برای شرقمیانه می گوید:

بنابران این موضوع مهم است که او چگونه جهان اسلام را مخاطب می سازد. اکنون ما می دانیم که او در افهام و تفهیم چیره دست است. او از ابتدا تا حال یادداشت های مناسب با خود داشته است و سخنان مناسبی گفته است. او در بیانیه اش حتماً به این نکته اشاره می کند که امریکا هیچگاهی سر ستیز را با جهان اسلام نداشته و نخواهد داشت.

او به جدیت این موضوع را مسترد خواهد کرد که در میان مسلمانان و غربیان برخورد تمدنها وجود دارد. بنابران به فکر من او به این اندیشه است که چگونه صفحه جدیدی را بگشاید.

به گفته نادیه بلباسی، در نهایت امر، مسلمانان به این امید اند که امیال مثبت براک اوباما منتج به پالیسی های مثبت در برابر جوامع مسلمان در اطراف و اکناف جهان شود.

XS
SM
MD
LG