لینک های دسترسی

رئیس جمهور بارک اوباما آرزو دارد باتعین اولین قاضی با محکمه عالی ایالات متحده از خود یک تاریخ بجا گذارد.


رئیس جمهور بارک اوباما آرزو دارد باتعین اولین قاضی با محکمه عالی ایالات متحده از خود یک تاریخ بجا گذارد.اگراز سوی مجلس سنا تائید گردد، سونیا ستومایور قاضیفدارل اولین خانم هسپانوی خواهد بود که در محکمه عالی با روس بیدر گنسبرگ به صفتدومین خانم که فعلاً درمحکمۀ عالی خدمت میکند آغاز به کار خواهد نمود.

حمایه کنندگان اوباما میگویند که اوطبق وعده خویش تصمیم خوبی در رابطه به انتخاب قاضی محکمه عالی اتخاذ نموده است ، او وعده نموده بود که شخصی را به چوکی محکمه عالی معرفی خواهد نمود که نه تنها فهم خوب حقوقی داشته باشد ، بلکه وی تجربه های با ارزش واقعی زندگی را نیز در محکمه با خود خواهد بیاورد.

"این یک تجربهء است که میتواند به یک شخص ، یک لمس عادی و یک حس شفقت داده و فهمانیده شود که چگونه دنیا به پیش میرود و چطور یک انسان عادی زندگی میکند. و به همین لحاظ چنین اجزای عدالت لازمی بوده ، و در محکمه عالی به آن ضرورت داریم.

قاضی سوتومیور 54 سال عمر دارد و در پروژه خانه های عامه در جنوب شهر برونکس که یکی از غریب ترین بخشهای شهر نیویارک محسوب میشود ، بزرگ شده است.

والدین سوتومیور از پورتوریکو به امریکا مهاجرت نمودند و هنگامیکه وی 9 سال داشت ، پدرش در گذشت. و این تمام موضوعاتی است که اوباما به آن سفر الهام بخش زندگی خطاب مینماید.

منحیث یک قاضی فدرال ، سوتومیور هرگز اصول خویش را فراموش نکرده است.

"من استوراً به نفوذ قانون که بنیاد حقوق اساسی ماست ، اعتقاد دارم. من کوشش میکنم که هرگز نتیجه های دنیای واقعی تصامیم را که در قبال افراد ، تجارت ها و دولت میگیرم ، از یاد نبرم."

با وجود یک آغاز متواضع ، سوتومایور یک بیوگرافی جذاب حقوقی نیز دارد ، او در قدم اول از پوهنتون پرنستن و بعداً از بخش حقوق پوهنتون یل فارغ گردیده است. در سال 1992 برای بار اول منحیث قاضی فدرال ایفای وظیفه نمود و فعلاً یکی از قضات با تجربهء منتخب به محکمه عالی از چندین دهه بدین سو میباشد.

سازمان های روشنفکران وطرفداران عمل اسپانوی از انتخاب او پذیرائی نمودند.

برینت ولکس که یکی از اعضای اسبق سازمان دفاع از حقوق اسپانوی ها در لیگ تبعات امریکای متحد لاتین است ، چنین میگوید :

او یک حقوقدان برجسته است ، کسی است که اکثریت دوستش دارند ، بی مانند اما دارای فکر بیطرف. او این محکمه را کمک خواهد نمودو در مورد بعضی از اشخاصی که قبلاً در این جا آمده اند و چه تجاربی داشتند ، به همه خواهد فهماند.

"سوتومایور باید قبل از رفتن به کمیته حقوقی مجلس سنا خود را برای تائید جلسه استعمایه آماده سازد. تائید محکمه عالی میتواند بشکل سیاسی باشد و بعضی از سازمان های محافظه کار از قبل برخلاف وندی لونگ شخصیکه عضو شبکه تائیدی حقوقی است ، آمادگی گرفته اند."

"آنها هنوز هم فعالان روشنفکر را میخواهند، آنهایکه تصامیم دوسیه ها را نه از روی متن ، تاریخ و اصول و قوانین اساسی بلکه ازروی احساسات و اجندا های شخصی سیاسی اتخاذ میکنند.

اما باز هم این از نظر باقی خواهد ماند که جمهوری خواهان برای مانع شدن ملاقات سوتومایور تا کدام حد کوشش خواهند نمود. دیموکرات ها از 60 الی 100 چوکی مجلس سنا را در اختیار دارند که باعث ایجاد مشکلات در جمع آوری رای برای مانع شدن سوتومایور ازتکتیک های تعلیقی پارلمانی میشود.

اما جمهوری خواهان مانند سناتور جان کیل از ایالت آرزونا وعده مرور دقیق را در جریان جلسه استعمایه تائیدی نمود.

"ما از یک سو یک قاضی روشنفکر را و از طرف دیگر شخصی را که تصامیم دوسیه ها را از روی لیاقت خود نه بلکه بیشتر به اساس مفکوره های قبلی خویش اتخاذ میناید ، تشخیص خواهیم نمود."

دیموکرات ها در رابطه چانس تائید شدن سوتومایور از سوی مجلس سنا مطمئن هستند. سناتور چارلس از حزب دیموکرات از نیویارک در گفتگو با تلویزیون MSNBC چنین گفت :

فکر میکنم جمهوری خواهان در مخالفت با او قرار خواهند گرفت ، و این برای سناتوران هردو حزب مشکل است علیه وی رای دهند.

از تائید سوتومایور برای تغیر حرکت سیاسی در محکمه انتظار نمیرود ، زیرا در آنجا گروپ محافظه کار بطور عام از جهیدن پیرامون یک تعداد عقلیت که با استفاده از 4 الی 5 رای ،تکیه به روشنفکران میزنند ، جلوگیری میکنند.

از سوتومایور انتظار میرود تا در محکمه بیشترخطوط روشنفکری را تعقیب نماید، زیرا وی تعویضی قاضی دیود ساتر شخصی که در حال تقاعد است ، خواهد بود.

XS
SM
MD
LG