لینک های دسترسی

Breaking News

کوشش ترکیه برای عضویت تاجکستان به سازمان تجارت جهانی


عبدالله گل، رئیس جمهور ترکیه تعهد کرده که به تاجکستان کمک نماید به سازمان تجارت جهانی شامل شود.

آقای گل و امام علی رحمن، رئیس جمهور تاجکستان بروز جمعه یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک در دوشنبه دایر کرده بودند.وزرای خارجۀ اتحادیۀ اروپائی و آسیای میانه دران شهر تشکیل جلسه داده اند.

رهبران ترکیه و تاجکستان تعهد نمودند تا در راۀ انکشاف تجارت، انرژی، زراعت و سیاحت و مبازره علیۀ دهشت افگنی، افراط گرائی و قاچاق مواد مخدر، همکاری نمایند.

این گردهم آئی دو روزه شامل مذاکرات ذات البینی بین وزرای خارجۀ اتحادیۀ اروپائی و همقطاران شان از تاجکستان، ترکمنستان، ازبکستان، قزاقستان و قرغزستان میباشد.

آنها انتظار دارند تا بر همکاری در ساحات تعلیم و تربیه، قانون، اقتصاد، تجارت، انرژی و محیط زیست توجه نمایند.

کمیسیون اروپائی برایبیش از ملیاردها دالر برای آسیای مرکزی کمک میکند.

XS
SM
MD
LG