لینک های دسترسی

چانه زدن در مورد شرکت موتر سازی اوپل آلمان


بروز جمعه سرنوشت شرکت های عمدۀ موتر سازی، بشمول جنرل موترز، اوپل، کرایسلر و فیات در مذاکرات و محکمۀ ورشکستگی تعیین میگردد.

اوپل، یک شعبۀ شرکت جنرل موترز ایالات متحده مقیم آلمان موضوع چانه زدن بین شرکت جنرل موترز، مشتریان بالقوه و حکومت آلمان است.

گزارش ها حاکیست که شرکت جنرل موترز و حکومت آلمان روی یک معاملۀ مقدماتی توافق کرده اند که بموجب آن جنرل موترز یک مقدار زیاد اسهام اوپل خود را بیک شرکت کانادائی پرزه های موتر، موسوم به مگنا میفروشد. شرکت موتر سازی فیات ایتالیا روی معامله ای برای اوپل کار میکند.

اوپل ده ها هزار کارگر دارد، که مناصفۀ آن در آلمان است، و فروش اوپل به کدام شرکت خارجی و بیکار شدن کارگران آن، کاهش در مشاغل را در انتخابات آینده یک موضوع انتخاباتی میسازد.

شرکت جنرل موترز کوشش میکند قبل از ضرب الاجل اول جون برای سازمان دهی شرکت و یا ورشکست شدن، شرکت اوپل را بفروش برساند. هیئت مدیرۀ جنرل موترز بروز جمعه تشکیل جسله میدهد تا استراتیژی را طرح کند، در حالیکه اتحادیۀ کارگری روی سازش در قرارداد رای گیری میکند.

و جلسات محکمۀ ورشکستگی در مورد شرکت کرایسلر، رقیب جنرل موترز ادامه دارد. دران محکمه قاضی پلان فروش قسمت اعظم کرایسلر را به فیات تحت غور قرار داده است.

XS
SM
MD
LG