لینک های دسترسی

پشتیبانی کاندید اصلاح طلبان ایران از مذاکرات ذروی


یک کاندید ریاست جمهوری ایران میگوید مایل است مذاکرات روی پروگرام ذروی ایران را با قدرت های بین المللی ادامه بدهد. این بیانات مخالف موقف محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور فعلی ایران میباشد.

میر حسین موسوی، صدراعظم اعتدالی سابق بروز جمعه گفت اگر انتخاب شود به مذاکرات با یک گروۀ شش قدرت جهانی توافق خواهد کرد که در صدد مذاکره روی کوشش ذروی ایران میباشد. این دسته شامل آلمان و پنج عضو دائمی شورای امنیت ملل متحد، یعنی ایالات متحده، برتانیه، چین، فرانسه و روسیه میباشد.

احمدی نژاد، رئیس جمهور ایران، اخیراً مذاکرات با این گروه را رد کرد.

آقای موسوی، مانند آقای احمدی نژاد میگوید ایران به انکشاف تکنالوژی ذروی برای مقاصد مسالمت آمیز ادامه خواهد داد. او میگوید در راۀ دادن اطمینان به جامعۀ بین المللی که پروگرام ذروی ایران تولید اسلحه نیست، کار خواهد کرد.

XS
SM
MD
LG