لینک های دسترسی

توقیف وزیر سابق تجارت عراق در میدان هوائی


پولیس یک وزیر سابق تجارت عراق را وقتی بارابطه به ادعای فساد اداری توقیف کرد که کوشش مینمود کشور را ترک کند.

صباح السعیدی، رئیس کمیتۀ امانت پارلمانی بروز شنبه به خبرنگاران گفت که فلاح السودانی کوشش کرد که توسط طیاره ای که بسوی امارات متحد عربی روان بود، فرار نماید ولی به طیاره هدایت داده شد تا بازگردد تا مقامات او را توقیف کنند.

سودانی قبلاً در ماۀ جاری استعفی داد و پارلمان از او در مورد اقاربش در وزارت تجارت که در بدل قرارداد های وارداتی ملیون ها دالر رشوه اخذ نموده بودند، تحقیقات کردند.

وزارت تجارت برای پروگرام جیرۀ ملی شکر، دال و سایر مواد غذائی خریداری میکند.

این اتهامات به توقیف یکی از برادران این وزیر سابق منجر شد و سبب گردید که برادر دیگرش پنهان شود.

XS
SM
MD
LG