لینک های دسترسی

مواجه شدن زنانی که از دارفور فرار میکنند با تجاوز و سؤ رفتار جنسی


یک گروۀ مدافع حقوق بشر میگوید زنانی که از منطقۀ دارفور سودان فرار میکنند، در کمپ های پناهندگان در چاد با تجاوز و سؤ رفتار جنسی مواجه میشوند.

گروۀ دوکتوران برای حقوق بشر میگوید در ماۀ نومبر با ۸۸ زن در کمپ پناه گزینان فرشانه مصاحبه کرده است.

آن گروه میگوید ازین جمله ۲۹ زن که تقریباً ثلث تعداد این دسته بود اتهامات تجاوز مؤثق و یا به احتمال زیاد را وارد نمودند.

سه تن ازین زنان دو بار مورد تجاوز قرار گرفته بودند.

این گروۀ مدافع حقوق بشر میگوید یک کمی بیشتر از مناصفۀ تجاوزها در دارفور و بقیه در چاد رخ داده است.

بسیاری از تجاوزهائی که در چاد بوقوع پیوسته زمانی رخ داده که زنان در جستجوی چوب سوخت کمپ را ترک کرده بودند.

XS
SM
MD
LG