لینک های دسترسی

اردوی پاکستان در سوات در حال پیشرفت اند


اردوی پاکستان، پس از یافتن تسلط بر مینگوره، مرکز سوات بروز یکشنبه، بسوی پایگاه عمده طالبان بطرف شمال در حرکت میباشد.

قوای پاکستان در شام یکشنبه بطرف شهر چهار باغ رفته و برای اینکه مردم را اجازه خروج از شهر داده باشد، قیود بر گشت گزار در شهر را بر طرف نمود.

اردو همچنان بروز یکشبه به باشندگان شهر ورقه های پخش نموده و ضمن آن از مردم خواست قبل از تهاجم احتمالی علیه جنگجویان طالب، منطقه را ترک گویند.

سید اتمر علی، سکرتر وزارت دفاع پاکستان بروز یکشنبه گفت، تهاجهات در سوات و مناطق همجوار ظرف چند روز پایان میبابد.

بروز دوشنبه آصف علی زرداری، ۶ میلیون دالر بودجه امداد عاجل برای کمک به ۲.۵ میلیون نفر که بخاطر جنگ های اخیر بی جا شده اند، منظور نمود.

کارمندان کمک های بشری و خبرنگاران میگویند شهر مینگوره ویران شده و ساختمان ها به خاک مبدل شده اند.

مامورین اداره صلیب سرخ بروز یکشنبه پس از ازریابی اولی شان در وادی سوات، وضع را مظطرب خواندند.

XS
SM
MD
LG