لینک های دسترسی

مواصلت تحقیق کنندگان جرایم جنگی ملل متحد به باریکۀ غزه


یک هیئت ملل متحد بروز دوشنبه به غزه مواصلت کرد تا تحقیقات را روی ارتکاب احتمالی جرایم جنگی توسط اسرائیل و تندروان حماس آغاز نماید.

این هیئت تحت ریاست ریچارد گولدستون، مدعی العموم سابقه دار جرایم جنگی، در نظر دارد گواهی شاهدان عینی را در مورد تهاجم سه هفته ای اسرائیل علیۀ تندروان فلسطینی در غزه، استماع نماید.

او و سه عضو دیگر هیئت از طریق مصر به این قلمرو داخل شدند و در نظر دارند برای یک هفته درانجا اقامت کنند.

شورای حقوق بشر ملل متحد به این هیئت ماموریت داده تا همۀ تخطی ها از قانون حقوق بشر را که اسرائیل و حماس مرتکب گردیده اند، تحت تحقیق قرار بدهد.

وزارت خارجۀ اسرائیل بمقابل این ماموریت اعتراض نموده میگوید بمقابل دولت یهودی تعصب دارد.

اسرائیل میگوید تهاجم را بر غزه در ماۀ دسمبر بخاطر متوقف ساختن حملات راکت از فراز سرحد توسط تندوران فلسطینی براه انداخت. دران جنگ ها حد اقل ۱۳۰۰ فلسطینی و ۱۳ اسرائیل کشته شدند.

XS
SM
MD
LG