لینک های دسترسی

شرکت جنرال موترز اعلان ورشکستگی کرد


شرکت موتر سازی جنرل موترز ایالات متحده بروز دوشنبه منحیث بخشی از یک پلان تشکیل مجدد تحت رهبری حکومت برای آن شرکت ۱۰۰ ساله، در محکمه برای ورشکستگی درخواستی داد.

جنرل موترز، بعد از ماه ها مصرف در کوشش برای پلان ساختار مجدد آن شرکت، از محکمه خواستار محافظت بمقابل قرض داران خود شد.

جنرل موترز، باوجود دریافت ۲۰ ملیارد دالر کمک حکومت نتوانست از سقوط فروشات موتر نجات یابد.

انتظار میرود حکومت ایالات متحده ۳۰ ملیارد دالر دیگر نیز جهت کمک در عملیۀ ساختار مجدد آن شرکت مصرف کند. این بزرگترین ورشکستگی صنعتی در تاریخ ایالات متحده است.

مقامات ارشد حکومت اوباما میگویند این شرکت موتر سازی شاید ظرف ۶۰ تا ۹۰ روز سازمان دهی مجدد نماید.

آنها میگویند حکومت ایالات متحده مالک بیشترین دارائی شرکت جدید باشد، ولی نیمخواهد در عملیات روزمرۀ شرکت دخالت نماید.

XS
SM
MD
LG