لینک های دسترسی

تعین پسر جوان تر رهبر کوریا بحیث جانشینش


مقامات استخباراتی در کوریای جنوبی میگویند کیم جونگ ایل، رهبر کوریای شمالی ظاهراً جوان ترین پسر خود را بحیث رهبر آیندۀ آن کشور منزوی تعیین نموده است.

اعضای پارلمان کوریای جنوبی میگویند مقامات ادارۀ جاسوسی آن کشور طی ملاقاتی به آنها گفته اند که کوریای شمالی از نهادهای عمده و سفارت خانه های آن کشور تقاضا نموده تا به کیم جونگ اون حلف وفاداری یاد کنند.

وسایل نشراتی کوریای جنوبی از اوایل سال جاری باینطرف اشاره میکردند که کیم جونگ اون جانشین احتمالی پدرش خواهد بود.

در ماۀ اپریل، وسایل نشراتی کوریای جنوبی گزارش داد که پسر آقای کیم بیک عهدۀ پائین رتبه در سازمان عالی نظامی موسوم به کمیسیون دفاع ملی تعیین گردیده است.

در مورد کیم جونگ اون که طبق گزارش در حدود ۲۵ سال دارد و در سویس تحصیل نموده، اطلاعات زیادی در دست نیست.

گزارش های وسایل نشراتی از قول هم صنفی های او حاکیست که از علاقمندان انجمن باسکتبال ملی ایالات متحده و مخصوصاً مایکل جکسن، ورزشکار مشهور آن انجمن میباشد.

XS
SM
MD
LG