لینک های دسترسی

تشدید تدابیر امنیتی در کشمیر هند در قبال مرگ زنان


در قبال سه روز تصادمات در کشمیر تحت کنترول هند بخاطر مرگ دو زن جوان محل، مقامات بخش هایی از شهر سری نگر را مسدود کرده اند.

به تعقیب تصادمات بین مظاهره چیان خشمگین که قوای امنیتی را به تجاوز بر آن زنان و قتل آنها متهم میکردند، هزاران تن از افراد پولیس و عساکر شبۀ نظامی بروز سه شنبه در جاده های این شهر که مرکز تابستانی کشمیر است، مستقر گردیده اند.

عمر عبدالله، وزیر اعظم کشمیر، بروز دوشنبه تحقیقات عدلی را در مورد مرگ این زنان هدایت داد.

اتحاد عمدۀ جدائی طلبان این اقدام را رد کرده و اعتصاب خود را در شهرهای عمدۀ وادی کشمیر تمدید نموده است.

سرویس خبریIndo-Asian اندو ایژین گفت در تصادمات تازۀ روز سه شنبه ۱۰ نفر مجروح گردیدند.

بروز دوشنبه ده ها نفر در تصادمات با قوای حکومتی زخمی شدند.

XS
SM
MD
LG