لینک های دسترسی

صفحۀ انترنتی مخصوص جوانان برای عساکر امریکائی در افغانستان


قوای نظامی ایالات متحده در افغانستان با استفاده از صفحات انترنتیTwitter ،Facebook و YouTube جبهۀ جدیدی را در جنگ اطلاعاتی باز نموده است تا گزارش ها را در مورد عملیات منتشر سازند.

مقامات میگویند این مساعی جدید مخابراتی که رسماً بروز سه شنبه آغاز یافت بمنظور رسیدن بمردمی است که از منابع غیر متعارفی، اطلاعات جمع آوری میکنند.

آنها میگویند این همچنان یک استراتیژی برای مقابله باتبلیغات افراطیون است.

در سایت Twitterکه سایت پیام های اجتماعی است و به استفاده کنندگان اجازه میدهد اطلاعات شان را بسرعت تجدید کنند، قوای نظامی عملیات جنگی را توضیح میکند.

این اطلاعات شامل معلومات در مورد تعداد شورشیانی است که کشته شده اند و یا توقیف گردیده اند. درین سایت تا بحال از مرگ یک عسکر امریکائی گزارش داده شده است.

صفحات Facebook برای قوای ایالات متحده در افغانستان شامل اطلاعات برای وسایل نشراتی در مورد عملیات و همچنان تصاویر و اتصالات ویدیوئی میباشد. این صفحه بیش از ۵۰۰۰ علاقمند دارد.

XS
SM
MD
LG