لینک های دسترسی

پیشگوئی نامزد قوماندانی ارشد قوای ایالات متحده در افغانستان در مورد پیروزی


جنرال قوای نظامی ایالات متحده که برای نظارت از قوای امریکائی و ناتو در افغانستان نامزد شده، میگوید بعقیدۀ او درین جنگ میتوان برنده شد ولی کار آسانی نخواهد بود.

دگر جنرال ستنلی مکرستل میگوید برای پیروزی در افغانستان چندین عنصر اهمیت دارد، بشمول جلوگیری از تاسیس پناه گاه برای گروه های تندرو و تعمیم ثبات در افغانستان و پاکستان.

این نامزد بروز سه شنبه در کمیتۀ قوای مسلح مجلس سنای کانگرس گواهی داد.

این جنرال پیشگوئی کرد که در افغانستان جنگ های شدیدی پیش روست. او گفت پیمانۀ مؤفقیت قسماً تعداد افغانهائی مربو است که از خشونت شورشیان مصون شوند.

رابرت گیتس، وزیر دفاع ایالات متحده مکرستل را برای جانشینی جنرال دیوید مکرنن انتخاب کرده است. مقامات وزارت دفاع از جنرال مکرنن خواستار شدند استعفی بدهد تا بیک رهبر جدید نظامی اجازه داده شود یک استراتیژی جدید ایالات متحده را در جنگ افغانستان تطبیق نماید.

جنرال مکرنن بروز سه شنبه بیانیۀ وداعیۀ خود را در قوماندانی ایالات متحده و ناتو در کابل ایراد نمود. او گفت سال جاری و سال آینده از سالهای ۲۰۰۱ و ۲۰۰۲ باینطرف مهمترین سال ها برای افغانستان خواهد بود. او ماموریت در افغانستان را نجیب و ارزشمند خواند.

XS
SM
MD
LG