لینک های دسترسی

انتقاد اسامه بن لادن از براک اوباما


یک نوار صوتی که به اسامه بن لادن رهبر القاعده نسبت داده شده، پالیسی های رئیس جمهور براک اوباما را در قبال کشور های اسلامی مورد انتقاد قرار میدهد.

یک نوار در تلویزیون الجزیره بروز چهارشنبه اندکی بعد از آن نشر شد که آقای اوباما به عربستان سعودی عزیمت نمود.

این اولین توقف او در یک سفری است که میخواهد با مسلمانان در سراسر جهان ارتباط قایم نماید.

بن لادن گفت آقای اوباما قدم های جورج بش را تعقیب نموده و تخم نفرت را علیه ایالات متحده در کشور های اسلامی کشت میکند.

او این ادعا را به حمایت ایالات متحده از حکومت پاکستان ربط داد که علیه تندروان طالب در وادی سوات جنگ میکند.

اعتبار و درستی این نوار تثبیت نشده است.

طی دو روز گذشته این دومین پیام القاعده علیه رئیس جمهور ایالات متحده میباشد.

بروز سه شنبه، ایمن الظواهری مرد شماره دوم القاعده بر مصری ها تاکید نمود تا آقای اوباما را در زمانی مورد پذیرش قرار ندهند که او در قاهره بیانیۀ را بروز پنچنشبه ایراد میکند.

قصر سفید میگوید این بیانیه تاکیدی بر تعهد شخصی اوباما جهت بهتر ساختن روابط ایالات متحده با مسلمانان است.

XS
SM
MD
LG