لینک های دسترسی

از رسانه های عمده جهان: آیا اوباما از جهان اسلام عفوء خواهد خواست؟


براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحهد در آستانۀ سفر به شرق میانه مصاحبه های با نشنل پبلیک رادیوی ایالات متحده تلیویزیونهای بی بی سی و کانال پلس فرانسه انجام داده که خلاصۀ آنرا جلیل غنی ترتیب و تقدیم میدارد.

براک اوباما به جواب سوال خبر نگار نشنل پبلیک رادیو که اگر میخواهید روابط را به جهان اسلام بهبود بخشید آیا مجبور هستید که به نحوی برخی از پشتیبانی های مستحکم ایالات متحده را از اسرائیل تعدیل نمائید گفت:

"نه فکر نمی کنم که ما مجبوریم پشتیبانی عمیق ایالات متحده را از اسرائیل تغیر بدهیم . فکر میکنم که ما باید این اعتقاد مداوم خود را برای امکانات گفت و شنودی حفظ کنیم که به صلح خواهد انجامید و البته این امر به نظر من مستلزم راه حل تشکیل دو دولت و انجام مکلفیت های هر دو جانب اسرائیل و فلسطینی ها میباشد."

از رئیس جمهور اوباما سوال شد که بسیاری اوقات از رسیدن به ایران با دست باز سخن زده است و سعی دارد آنکشور را دخیل سازد.

آیا آماده هستید که حزب الله و حماس را نیز دخیل سازید؟ نهاد های که دست آورد های چشمگیری در انتخابات اخیر داشته است؟

رئیس جمهور اوباما: "بر یک نکته باید تاکید کرد که ایران یک کشور بزرگ و چشمگیر است. فکر میکنم در تمام جامعۀ بین المللی با این صفت برسمیت شناخته شده است. حزب الله و حماس چنین نیستند. و فکر نمی کنم ما باید به چنین نهاد های عین روش را در پیش گیریم."

خبر نگار نشنل پبلیک رادیو از رئیس جمهور اوباما سوال نمود.

آیا مساعی شما برای تقرب به جهان اسلام احتمالاً پیچیده تر و حتی با این حقیقت صدمه نخواهد دید که شما جنگی را با یک کشور مسلمان، افغانستان، توسعه میدهید که نا گزیر تلفات ملکی در پی خواهد داشت و سایر خبر های بدی هم از آنجا میرسد؟

اوباما: "شکی نیست که هر زمانیکه تلفات ملکی رخ میدهد همواره پیچدگی های در پی دارد، چه یک کشور اسلامی و یا غیر اسلامی باشد. فکر میکنم که بخشی از آنچه که من در بیانیۀ خود تذکر خواهم داد یاد آوری از دلیل حضور ها در افغانستان خواهد بود که بسیار ساده است که سه هزار امریکائی در انجا کشته شده است. و یک حملۀ ویران کنندۀ بر سبر زمین امریکا شد، سازمانی که این حملات را طرح کرد در نظر داشت حملات بیشتری انجام دهد و ما نمی توانیم تماشاگر باشیم و بگذاریم که چنین چیزی واقع شود.

ولی من اشتیاق زیاد دارم مشاهده کنم که حکومت های افغانستان و پاکستان ظرفیت آنرا دارند که تضمین نمایند که چنان پناه گاه های مصؤن وجود ندارد. و لذا فکر میکنم این یک یاد دهانی مهم خواهد بود که ما جاه طلبی های ارضی در افغانستان نداریم. آنچه ما میخواهیم اینست که مردمی که بم گذاری را بر ایالات متحده طرح ریزی میکنند در افغانستان بسر نبرند. و فکر میکنم که این یک هدف منصفانۀ اندکی است که سایر کشور های اسلامی باید قادر باشند درک نمایند."

رئیس جمهور اوباما در مصاحبۀ دیگری با تلویزیون بی بی سی به جواب این سوال که اکثر مسلمانان فکر میکنند که ایالات متحده مدیون آنهاست که از آنها به نسبت خطا های ایالات متحده در جریان هشت سال ریاست جمهوری بُش عفو بخواهد. آیا درین بیانیه ذکری از عفو خواهد رفت؟

اوباما: "نه فکر میکنم آنچه ما میخواهیم بکنیم باز کردن راه گفت و شنود است. و طوریکه میدانید سوء تفاهمات در بارۀ غرب در جهان اسلام وجود دارد و واضحاً سوء تفاهماتی در بارۀ جهان اسلام در غرب نیز هست. و اعتقاد راسخ من اینست که هیچ یک بیانیۀ هر معضلۀ را حل نخواهد کرد. مسایل واقعی پالیسی وجود دارد که باید روی آن کار شود که دشوار هم هست و آخر الامر اقدام خواهد شد و پس از آن دیگر کلمات مسیر پیشرفت را تعین نخواهد کرد. و به نظر من این فرصتی برای هر دو جانب است که به یکدیگر اندکی بیشتر گوش بدهند و امید وار هستم از فرهنگهای متفاوت مطلع شوند."

رئیس جمهور اوباما همچنان با خبر نگار تلویزیون کانال پلس از فرانسه نیز در آستانۀ سفر به شرق میانه و از آنجا به فرانسه و جرمنی جهت اشتراک در شصت و پنجمین سالگرد حمله بر نورماندی مصاحبه نمود.

خبر نگار فرانسوی از رئیس جمهور اوباما پرسید چه چیزی میخواهید از سفر بدست آورید؟

اوباما: "با ملک عبد الله پادشاه عربستان سعودی مذاکره خواهم کرد و در قاهره بیانیۀ را که در جریان مبارزات انتخاباتی وعده کرده بودم (فراهم ساختن چهار چوب) اعلان میدارم و اینکه چگونه میتوانیم روابط بین ایالات متحده و جهان اسلام را بهبود بخشیم."

خبر نگار تلویزیون فرانسه گفت وقتی شما را در جریان مبارزات انتخاباتی دیدم بمن گفتید که میخواهید یک کنفرانس سران کشور های اسلامی را ترتیب دهید. آیا هنوز هم به این فکر هستید؟

رئیس جمهور اوباما: "این آغازی است که فکر میکنم یک عملیۀ طولانی خواهد بود. ما بیانیۀ خواهیم داشت و گفت و شنود های. و من فکر میکنم این به مردم در سراسر جهان فرصت خواهد داد در ین بحث ها شرکت کنند. و چنین مباحثات به زبانهای مختلف از طریق تلویزیون ها نشر خواهد شد و در ویب سایت قصر سفید نیز نشر خواهد گردید."

از رئیس جمهور اوباما سوال شد که از مردم و حکومت فرانسه مخصوصاً در بارۀ افغانستان چه توقع دارید؟ آیا میخواهید که سر بازانی بیشتر بفرستند؟

اوباما: "فکر میکنم که ما یک چارچوب را پیش کردیم پس از بررسی ستراتیژی، تمام گامهای که باید بر داشته شود، نه تنها نظامی بلکه همچنان سیاسی در رابطه با حکومت افغانستان. هدف کلی ما آنست که حکومتی در افغانستان باشد که به نیاز مندی های امنیتی رسیدگی کند؛ و هم بتواند اطمینان بدهد که افغانستان دیگر پناه گاه مصؤنی برای دهشت افگنان نیست. و اگر آنرا بدست آوریم بزودی ممکن از آنجا خارج میشویم."

رئیس جمهور اوباما گفت: در عین زمان یکنوع پشتیبانی نظامی نیز برای امنیت اولی انتخابات در بسیاری روستا ها لازمی است. ما عساکر زیادی فرستاده ایم و انتظار داریم که همه شرکای ما در ناتو نیز سهم بگیرند. ولی این یگانه سهمگیری نیست. ما همچنان به متخصصین زراعت نیاز داریم. ما ضرورت داریم پولیس را تربیه کنند.

ما به مردمی نیاز داریم که سیستم های آب رسانی و برق رسانی را بدانند. لذا کار های بیشتری است باید انجام شود و بسیار مسرورم که جامعۀ ناتو تا کنون احساس متحدانۀ در بر خورد با آنچه ما پیشکش کردیم، می نماید.

XS
SM
MD
LG