لینک های دسترسی

اوباما "آماده است" بر اساس احترام متقابل با ایران کار کند


براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده میگوید آماده است برای حل مسایل بین دوکشور بدون کدام شرایط قبلی و بر اساس احترام متقابل با ایران کار کند.

اما آقای اوباما در خطابه اش به جهان اسلام در قاهره یکبار دیگر موقف ایالات متحده را تصریح نمود که به ایران نباید اجازه داد دستیابی به اسلحۀ ذروی را دنبال کند.

ایالات متحده و متحدین غربی آن هراس دارند که فعالیت هی غنی سازی یورانیم ایران برای ایجاد بم ذروی بکار میرود. تهران اصرار میورزد که پروگرام ذروی آنکشور به مقصد صلح آمیز انرژی غیر نظامی میباشد.

رئیس جمهور اوباما گفت مقصد مخالفت با تهران برای انکشاف اسلحۀ ذروی جلوگیری از مسابقات تسلیحاتی ذروی در منطقه میباشد.

وی همچنان گفت هیچ کشوری به تنهایی نباید تصمیم بگیرد که کدام کشور اسلحۀ ذروی داشته باشد. اما وی تعهد ایالات متحده را برای مساعی اش بسوی جهانی که در آن هیچ کشوری اسلحۀ ذروی نداشته باشد، قویاً تصریح نمود.

XS
SM
MD
LG