لینک های دسترسی

حملات بر طالبان توسط دهاتیان در قبال انفجار در مسجد


مقامات در شمال غرب پاکستان میگویند صدها دهاتی بمنظور انتقام از بم گزاری روز جمعه در یک مسجد محل، بر سنگرهای طالبان حمله نمودند.

یک مامور حکومت در منطقۀ دیر علیا گفت در حدود ۴۰۰ تن از ساکنین دهات منطقه بروز یکشنبه لشکری را تشکیل داده، حد اقل هفت تندرو را کشته و خانه هایی را تخریب کردند که میدانستند جنگجویان طالب دران اقامت میکنند.

این مقامات گفتند که این ملیشیای ملکی سه قریه را اشغال کرده و یک گروۀ تندروان را محاصره نموده اند.

این منطقه در نزدیکی وادی سوات قرار دارد که قوای نظامی پاکستان دران برای بیش از یک ماه با جنگجویان طالب داخل جنگ بوده اند.

بروز جمعه، یک بم گزار منفرد در یک قریۀ دوردست دیر علیا حمله کرده و حد اقل ۳۸ نفر را کشت.

درین انفجار، کسی ادعای مسؤلیت نکرده ولی بعضی از مقامات محل تندروانی را مورد سؤ ظن قرار دادند که از تهاجم قوای نظامی انتقام میگرفتند.

XS
SM
MD
LG